Hay Chính Là Định Mệnh? - Y Destiny [TẬP 15/15]

Server #1
blphim

Phim Hay Chính Là Định Mệnh xoay quanh câu chuyện về 7 người bạn thân nhất: Sun, Mon, Tue, Puth, Fifth, Masuk và Sat, mỗi người có những tính cách khác nhau tùy theo ngày sinh và số phận đưa họ đến gặp người thực sự thuộc về mình.